Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı

Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılmaya karar vermeleri durumunda halka arz ve aracı kurum başvurularından önce bir danışmanlık hizmeti almasında Şirket adına zaman, maliyet ve öngörü alanlarında büyük faydaları bulunmaktadır.

Şirketler faydalanacağı danışmanlık hizmeti sayesinde, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un incelemelerinden önce zayıf yanlarını görüp, bunları düzeltmenin yanı sıra güçlü yanlarını ortaya koyabilir ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesini sağlayabilir.

Bu çerçevede verdiğimiz halka arz işlemleri danışmanlığı hizmetimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz:
  • Finansal durum tespiti ve halka arz yol haritasının hazırlanması: Şirketin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na uygun olarak çevirimlerinin yapılıp yaklaşık firma değerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak halka arz yol haritasının belirlenmesi
  • Finansal faaliyet yapılandırılması: Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan stratejiye uygun olarak finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi
  • SPK Mevzuatına uyum hizmetleri: İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
  • Halka arz izahnamesinin hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak halka arz izahnamesinin hazırlanması konusunda danışmanlık verilmesi
  • Başvuru formlarının hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması
  • Halka arz koordinasyonu: Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olunması ve bu aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması
Bize Ulaşın