Şirket Değerleme ve Finansal Durum Tespit Hizmetleri

Şirket satın alımlarında, yeni ortaklıkların kurulmasında veya mevcut hissedarlar arasında ki hisse devirlerinde, bağımsız ve objektif bir şekilde hazırlanmış şirket değerleme raporu şirketin değerinin ve taşıdığı risklerin belirlenmesi çalışmaların başında gelmektedir. Bugüne dek gerçekleştirilmiş olduğumuz değerleme çalışmaları ve geniş sektör bilgisi ile LEO Finansal sizlere en iyi hizmeti vermektedir.

Leo Finansal, şirket satın alınması, şirket satılması, şirket birleşmesi, halka arzlar, finansal yapılandırma, planlama ve karar verme aşamaları sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirket Değerleme Raporları, Yönetim Kurulu ve Şirket Ortaklarına sunulan bir hizmet olup Şirket’in değerlemesinin yapıldığı anda Şirket’in finansal durumunun kapsamlı analizlerini ve değer artırma önerilerini içermektedir.

Şirket değerleme, bir şirketin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkı belirleyip şirketin gerçek değerini tespit etme amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür. Şirket değerleme, şirketin gerçek değeri olarak baz alınacak fiyatın belirlenmesinin yanı sıra şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin de konu eden bir mekanizmadır. Bu nedenle şirket değeri, şirket ile ilgili tüm parametreleri içerir ve stratejik kararlara yön verir.

SPK’ya tabi olan aracı kurumlar ve denetim firmalarından farklı olarak bağımsızlığımız, en önemli avantajımızdır. SPK denetimindeki firmalar sadece resmi veriler ile değerleme yaparak resmi bir değer sunarken; biz Türkiye koşullarının gereği tüm varlık ve faaliyetlerinizi bir araya getirerek gerçek değerinizi gözler önüne seriyor ve şirketin gerçek karakterini ortaya koyarak değer artıran unsurları ortaya çıkarıyoruz.

Bu kapsamda;

 • Şirketler için uluslararası genel kabul görmüş değerleme yöntemlerine (Düzeltilmiş
 • Net Aktif Değer Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akım ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri) göre değer tespit çalışması yapılması,
 • Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanması
 • Şirketlerin detaylı finansal inceleme (due diligence) çalışmalarının yapılması,
 • Sektör ve potansiyellerin detaylı incelenerek şirket değerini artıracak parametrelerin tespiti ve bu konuda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Şirketlerin fizibilite, yeniden yapılandırma (restructuring) ve stratejik planlama gibi ihtiyaca yönelik özel çalışmaların hazırlanması,
  hizmetleri verilmektedir.

Şirket Değerleme raporu ne zaman ve nerede kullanılır;

 • Şirketin tamamen veya kısmen satılmasında,
 • Halka arz işlemlerinde,
 • Şirket bölünmesinde ya da birleşmesinde,
 • Kredi alma sırasında hisselerin teminat ya da ipotek verilmesinde,
 • Şirket mevcut performansının tespitinde,
 • Şirket değerini artırmak amacıyla şirket yöneticilerinin yönlendirilmesinde.
Bize Ulaşın