Şirket Değerlemesi

Şirket değerlemesi, bir işletmenin finansal durumunu ve değerini belirlemek amacıyla yapılan bir incelemedir. Bu inceleme, bir şirketin bilanço değerini ve piyasa değerini kapsayacak şekilde tüm varlık ve operasyonlarını ele alır. Şirket değerleme raporları, şirket sahiplerine ve yönetim kurullarına sunulan önemli bir kaynaktır, çünkü bu raporlar, şirketin finansal durumu, kapsamlı analizler ve değer artırma önerileri ile açıklarlar.
Şirket Değerlemesi

Şirket değerlemesi, işletmelerin satın alınması, satılması, birleşmesi, halka arzı, finansal yapılandırması ve genel stratejik kararları verilirken kritik bir rol oynar. Leo Finansal olarak, bu önemli süreçte bağımsız ve uzman bir yaklaşımla şirketlerin gerçek değerlerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

Şirket satın alımlarında, yeni ortaklıkların kurulmasında veya mevcut hissedarlar arasındaki hisse devirlerinde, bağımsız ve objektif bir şekilde hazırlanmış şirket değerleme raporu, şirketin değerini ve taşıdığı riskleri belirleme süreçlerinin öncü adımını temsil eder. Leo Finansal olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz değerleme çalışmaları ve zengin sektör bilgisi ile sizlere en üst düzeyde hizmet sunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Bize avantaj sağlayan en önemli faktörlerden biri bağımsızlığımızdır. SPK denetimi altındaki firmalar yalnızca resmi verilere dayanarak değerlendirme yaparken, biz Türkiye’nin özgün koşullarını dikkate alarak tüm işletme faktörlerini bir araya getiririz. Bu sayede şirketinizin gerçek değerini yansıtarak, değeri artırıcı unsurları açığa çıkarırız.

Şirket Değerleme raporu ne zaman ve nerede kullanılır;
  • Şirketin tamamen veya kısmen satılmasında,
  • Halka arz işlemlerinde,
  • Şirket bölünmesinde ya da birleşmesinde,
  • Kredi alma sırasında hisselerin teminat ya da ipotek verilmesinde,
  • Şirket mevcut performansının tespitinde,
  • Şirket değerini artırmak amacıyla şirket yöneticilerinin yönlendirilmesinde.
Bu çerçevede verdiğimiz Şirket değerleme hizmetimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz:

Şirketler için uluslararası genel kabul görmüş değerleme yöntemlerine (Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi, İndirgenmiş Nakit Akım ve Piyasa Çarpanları Yöntemleri) göre değer tespit çalışması yapılması,

Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanması,

Şirketlerin detaylı finansal incelemelerinin ve analizlerin yapılması,

Sektör ve potansiyellerin detaylı incelenerek şirket değerini artıracak parametrelerin tespiti ve bu konuda danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Şirketlerin fizibilite, yeniden yapılandırma (restructuring) ve stratejik planlama gibi ihtiyaca yönelik özel çalışmaların hazırlanması,