Genel

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 29.12.2023 tarihli 2023/82 sayılı Bülteni’nde yaptığı güncelleme ile 2024 yılı için halka arz şartlarında değişikliklere gitmiştir.

Net Satış ve Aktif Büyüklük Şartları:

Payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin, Özel Bağımsız Denetimden geçmiş 2023 yıl sonu finansal tablolarına göre 750 milyon TL net satışlara ve 1,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.

Halka Arz Fiyatına Göre Pay Satış Koşulları:

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değeri 500 milyon liranın altında ise, payların yüzde 25’i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecektir.

Satılamayan Paylara İlişkin Kurallar:

Ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değeri 400 milyon liranın altında olması durumunda, satılamayan payların tamamı şirket tarafından tutulacak.

Eğer bu değer 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında ise, satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı yine şirket tarafından alınacak. Geriye kalan kısım için ise aracı kuruluşlar devreye girecek ve bu payların yarısı, aracı kuruluşlar tarafından halka arz fiyatı üzerinden satın alınacaktır.